Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2020, poz. 1361)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm)

W Szkole Podstawowej nr 2 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                              01.09.2021 r.

 2. Zimowa przerwa świąteczna                                              23 – 31.12.2021 r.

 3. Ferie zimowe                                                                      17 – 30.01.2022 r.

 4. Wiosenna przerwa świąteczna                                           14 – 19.04.2022 r.

 5. Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.                             24.06.2022 r.

 6. Ferie letnie                                                                         25.06 – 31.08.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 

- język polski – godz. 9:00                                                        24.05.2022 r. (wtorek)

- matematyka – godz. 9:00                                                       25.05.2022 r. (środa)

- język obcy nowożytny – godz. 9:00                                        26.05.2022 r. (czwartek)

 

Dodatkowy termin egzaminu:

      - język polski                                                                               13.06.2021 r. (poniedziałek)

      - matematyka                                                                              14.06.2021 r. (wtorek)

      - język obcy nowożytny                                                                15.06.2021 r. (środa)


Nasza szkoła