Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1651)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2016, poz. 2223, z póżn. zm.)

W Szkole Podstawowej nr 2 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017 r.

Ferie zimowe 12 – 25.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018 r.

Egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna 18.04.2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • część matem.- przyrodn. 19.04.2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • język obcy nowożytny 20.04.2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu:

 • część humanistyczna 4.06.2018 r. (poniedziałek)

 • część matem.- przyrodn. 5.06.2018 r. (wtorek)

 • język obcy nowożytny 6.06.2018 r. (środa)

Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych. 22 .06.2018 r.

Ferie letnie 23.06 – 31.08.2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

 • Około 17 marca 2018 r. – dokładna data po ustaleniu przez głównego organizatora Konkursu Ortograficznego „Złote Pióro”

 • 18,19,20 kwietnia 2018 r. egzamin gimnazjalny

 • 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2018 r. - majówka

 • 1 czerwca 2018 r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze od godz. 7:00 do godz. 15:00


Nasza szkoła