Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz 432, z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2016, poz. 2223, z póżn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017, poz. 1512)

1.      W Szkole Podstawowej nr 2 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

2.      Rozpoczęcie roku szkolnego                                                 3.09.2018 r.

3.      Zimowa przerwa świąteczna                                                 23 – 31.12.2018 r.

4.      Ferie zimowe                                                                        14 – 27.01.2019 r.

5.      Wiosenna przerwa świąteczna                                             18 – 23.04.2019 r.

6.      Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.                               21 .06.2019 r.

7.      Ferie letnie                                                                           22.06 – 31.08.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 

- język polski – godz. 9:00                                                        15.04.2019 r. (poniedziałek)

- matematyka – godz. 9:00                                                       16.04.2019 r. (wtorek) 

- język obcy nowożytny – godz. 9:00                                       17.04.2019 r. (środa)

Dodatkowy termin egzaminu:

      - część humanistyczna                                                               3.06.2019 r. (poniedziałek)

      - część matem.-przyrodn.                                                           4.06.2019 r. (wtorek)

      - język obcy nowożytny                                                              5.06.2019 r. (środa)                           

Egzamin gimnazjalny: 

- część humanistyczna                                                              10.04.2019 r. (środa)

·  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

·  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

- część matem.-przyrodn.                                                        11.04.2019 r. (czwartek)  

·  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

·  z zakresu matematyki – godz. 11:00

- język obcy nowożytny                                                             12.04.2019 r. (piątek)

·  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

·  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu:

      - część humanistyczna                                                                3.06.2019 r. (poniedziałek)

      - część matem.-przyrodn.                                                             4.06.2019 r. (wtorek)

      - język obcy nowożytny                                                                5.06.2019 r. (środa)              

Nasza szkoła