Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915, z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2020, poz. 1361)

W Szkole Podstawowej nr 2 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                              01.09.2022 r.

  2. Zimowa przerwa świąteczna                                              23 – 31.12.2022 r.

  3. Ferie zimowe                                                                      30.01 – 12.02.2023 r.

  4. Wiosenna przerwa świąteczna                                           06 – 11.04.2023 r.

  5. Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.                             23.06.2023 r.

  6. Ferie letnie                                                                         24.06 – 31.08.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: 

- język polski – godz. 9:00                                                        23.05.2023 r. (wtorek)

- matematyka – godz. 9:00                                                       24.05.2023 r. (środa)

- język obcy nowożytny – godz. 9:00                                        25.05.2023 r. (czwartek)

 

Dodatkowy termin egzaminu:

      - język polski                                                                               12.06.2023 r. (poniedziałek)

      - matematyka                                                                              13.06.2023 r. (wtorek)

      - język obcy nowożytny                                                                14.06.2023 r. (środa)


Nasza szkoła