Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Egzaminy zewnętrzne

 

Terminy egzaminów zewnętrznych

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1.    język polski 15.04.2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.    matematyka 16.04.2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.    język obcy nowożytny 17.04.2019 r. (środa) – godz. 9:00

Dodatkowy termin egzaminu:

1.    język polski 3.06.2019 r. (poniedziałek)

2.    matematyka 4.06.2019 r. (wtorek)

3.    język obcy nowożytny 5.06.2019 r. (środa)

 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

1.    część humanistyczna 10.04.2019 r. (środa)

§  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.    część matem.- przyrodn. 11.04.2019 r. (czwartek)

§  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§  z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.    język obcy nowożytny 12.04.2019 r. (piątek)

§  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu:

1.    część humanistyczna 3.06.2019 r. (poniedziałek)

2.    część matem.- przyrodn. 4.06.2019 r. (wtorek)

3.    język obcy nowożytny 5.06.2019 r. (środa)

  • Harmonogram przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  • Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2019 roku
  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym

Nasza szkoła