Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Egzaminy zewnętrzne

 

Terminy egzaminów zewnętrznych

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 1. część humanistyczna 18.04.2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 2. część matem.- przyrodn. 19.04.2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 3. język obcy nowożytny 20.04.2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu:

 1. część humanistyczna 4.06.2018 r. (poniedziałek)

 2. część matem.- przyrodn. 5.06.2018 r. (wtorek)

 3. język obcy nowożytny 6.06.2018 r. (środa)

 

 • Harmonogram przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 • Dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku
 • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym
 • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym

Nasza szkoła