Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022  

KLASA I  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka angielskiego)

 • Edukacja wczesnoszkolna

·         „Szkolni Przyjaciele”. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-4. E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Prebisz-Wala, Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-2. J. Hanisz. Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele”. Karty ćwiczeń. Klasa 1. Część 1-4. Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Karty ćwiczeń. Klasa 1. Część 1-2. Wyd. WSiP

 • Język niemiecki „ABC Deutsch neu”. Podręcznik. Klasa 1. M. Kozubska, E. Krawczyk, I. Zastąpiło, Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe.

 • Religia – „Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność

 • Język angielski – zostanie podany we wrześniu

KLASA II  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka angielskiego)

 • Edukacja wczesnoszkolna

·        „Szkolni Przyjaciele”. Podręcznik. Klasa 2. Część 1-4. E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Prebisz-Wala, Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Podręcznik. Klasa 2. Część 1-2. J. Hanisz. Wyd. WSiP

·        „Szkolni Przyjaciele”. Karty ćwiczeń. Klasa 2. Część 1-4. Wyd. WSiP

·        „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Karty ćwiczeń. Klasa 2. Część 1-2. Wyd. WSiP

 • Język niemiecki „ABC Deutsch neu”. Podręcznik. Klasa 2. M. Kozubska, E. Krawczyk, I. Zastąpiło, Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe.

 • Religia – „Odkrywam królestwo Boże”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność

 • Język angielski – zostanie podany we wrześniu

KLASA III  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Edukacja wczesnoszkolna

·         „Szkolni Przyjaciele”. Podręcznik. Klasa 3. Część 1-4. E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Prebisz-Wala,  Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Podręcznik. Klasa 3. Część 1-2. J. Hanisz. Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele”. Karty ćwiczeń. Klasa 3. Część 1-4. Wyd. WSiP

·         „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Karty ćwiczeń. Klasa 3. Część 1-2. Wyd. WSiP

 • Język angielski – „Gold Sparks 3”. P. A. Davies,  C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc – Kurpaska. Wyd. Oxford University Press + ćwiczenia

 • Religia – „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, Wł. Kubik SJ, WAM Kraków + ćwiczenia do religii

KLASA IV  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka niemieckiego)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 4. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja B)

 • Język angielski – „Steps Plus 4”. S. Wheldon, T. Falla, P. A. Davies, P. Shipton. Wyd. Oxford University Press + ćwiczenia

 • Matematyka – „Matematyka z kluczem”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część I i II. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fetsch. Wyd. Nowa Era

 • Przyroda – „Tajemnice przyrody”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do przyrody do klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Marko -Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Muzyka – „Lekcja muzyki”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Technika – „Jak to działa?". Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  L. Łabecki, M. Łabecka”. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Kęska. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Zaproszeni przez Boga”.  Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, Wł. Kubik SJ, WAM Kraków + ćwiczenia do religii

 • Język niemiecki „Mach mit! neu 1”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV. H. Wachowska, M. Materniak, Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe.

KLASA V  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 5. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja B)

 • Język angielski – „Steps Plus 5”. S. Wheldon, T. Falla, P. A. Davies, P. Shipton. Wyd. Oxford University Press + ćwiczenia

 • Matematyka – „Matematyka z kluczem”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część I i II. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. G. Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Sektas, J. Stawarz. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz. Wyd. Nowa Era

 • Muzyka – „Lekcja muzyki”. Nowa edycja 2021 – 2023.  Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Technika – „Jak to działa?" Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.  L. Łabecki, M. Wiśniewska. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Kęska. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej,
  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

KLASA VI  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 6. Podręcznik.  A. Łuczak, A. Murdzek. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja B)

 • Język angielski – „Team Up Plus dla klasy VI”. P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo. Wyd. Oxford University Press

 • Matematyka – „Matematyka z plusem  6”. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja C)

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fetsch. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. M. Sektas, J. Stawarz. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz. Wyd. Nowa Era

 • Muzyka – „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Technika – „Jak to działa?" Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  L. Łabecki, M. Łabecka”. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. M. Kęska. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej,
  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

KLASA VII  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 7. Podręcznik.  A. Łuczak, A. Murdzek. Wyd. GWO

 • Język angielski – „Team Up Plus dla klasy VII”. P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo. Wyd. Oxford University Press + materiały ćwiczeniowe

 • Język niemiecki – „Kompass Team 1. Wydanie zmienione”. Podręcznik o języka niemieckiego dla klas VII-VIII.  E. Reymont, A. Skiba, M. Jezierska-Wiejak. Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z plusem 7”. Podręcznik Nowa szkoła podstawowa. Praca zbiorowa pod. red. M. Dobrowolskiej. Wyd. GWO + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Jefimow. Wyd. Nowa Era

 • Chemia – „Chemia Nowej Ery ”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M.  Litwin. Wyd.  Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa ”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. R. Malarz, M. Szubert. Wyd.  Nowa Era

 • Fizyka – „To jest fizyka” . Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Braun, W. Śliwa. Wyd. Nowa Era

 • Muzyka – „Lekcja muzyki”. Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej”. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa edycja 2020 – 2022. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, G. Koba. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szukam Was”. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Z. Marek SJ , WAM Kraków

KLASA VIII  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 8. Podręcznik.  A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, K. Krzemieniewska-Kleban. Wyd. GWO

 • Język angielski – „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”. Student`s Book. A. Juszko, J. Quintana, M. Jesierska-Wiejak. Wyd. Oxford University Press +materiały ćwiczeniowe

 • Język niemiecki – „Kompass Team 2. Wydanie zmienione”. Podręcznik o języka niemieckiego dla klas VII-VIII.  E. Reymont, A. Skiba, M. Jezierska-Wiejak. Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik. Praca zbiorowa pod. red.  M. Dobrowolskiej. Wyd. GWO + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. R. Śniegocki, A. Zielińska. Wyd. Nowa Era

 • Wiedza o społeczeństwie – „Dziś i jutro”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas. Wyd. Nowa Era

 • Chemia – „Chemia Nowej Ery ”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M.  Litwin. Wyd.  Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa ”. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. T. Rachwał, T. Szczypiński. Wyd.  Nowa Era

 • Fizyka – „To jest fizyka”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. M. Braun, W. Śliwa. Wyd. Nowa Era

 • Edukacja dla bezpieczeństwa – „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Podręcznik. B. Brajtkopf, D. Czyżow. Wyd. WSiP

 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, G. Koba. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Jestem z Wami”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. Wł. Kubik SJ. WAM Kraków


Nasza szkoła