Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024   

KLASA I  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

·    Edukacja wczesnoszkolna 

 • „Ale to ciekawe”. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-4. J. Okuniewska, S. Piłat, B. Skrzypiec, Wyd. MAC

 • „Ale to ciekawe. Matematyka”. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-2. J. Okuniewska, S. Piłat, B. Skrzypiec, Wyd. MAC

 • „Ale to ciekawe”. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1. Część 1-4. Wyd. MAC

 • „Ale to ciekawe. Matematyka”. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1. Część 1-2. Wyd. MAC

·    Język angielski  „Shine On!”. Klasa 1. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. S. B. Sileci,  P. Jackson, Wyd. Oxford University Press + materiały ćwiczeniowe

·    Religia – „Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak
, Wyd. Jedność

KLASA II  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka angielskiego)

·         Edukacja wczesnoszkolna 

 • „Szkolni Przyjaciele”. Podręcznik. Klasa 2. Część 1-4. E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Prebisz-Wala, Wyd. WSiP

 • „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Podręcznik. Klasa 2. Część 1-2. J. Hanisz. Wyd. WSiP

 • „Szkolni Przyjaciele”. Karty ćwiczeń. Klasa 2. Część 1-4. Wyd. WSiP

 • „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Karty ćwiczeń. Klasa 2. Część 1-2. Wyd. WSiP

·    Język niemiecki  „ABC Deutsch neu”. Podręcznik. Klasa 2. M. Kozubska, E. Krawczyk, I. Zastąpiło, Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

·    Religia – „Odkrywam królestwo Boże”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność

·    Język angielski – zostanie podany we wrześniu

KLASA III  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka angielskiego)

·    Edukacja wczesnoszkolna 

 • „Szkolni Przyjaciele”. Podręcznik. Klasa 3. Część 1-4. E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Prebisz-Wala,  Wyd. WSiP

 • „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Podręcznik. Klasa 3. Część 1-2. J. Hanisz. Wyd. WSiP

 • „Szkolni Przyjaciele”. Karty ćwiczeń. Klasa 3. Część 1-4. Wyd. WSiP

 • „Szkolni Przyjaciele. Matematyka”. Karty ćwiczeń. Klasa 3. Część 1-2. Wyd. WSiP

·    Język niemiecki  „ABC Deutsch neu”. Podręcznik. Klasa 3. M. Kozubska, E. Krawczyk, I. Zastąpiło, Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

·    Religia – „Poznaję Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak
, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

·    Język angielski – zostanie podany we wrześniu

KLASA IV  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – Język polski 4. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. P. Zbróg. Wyd. MAC + zeszyt ćwiczeń

 • Język niemiecki – „Ich und du”. M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło. Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z plusem 4”. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja C)

 • Historia – „Wczoraj i dziś” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. B. Olszewska, G. Wojciechowski, W. Surdyk-Fetsch. Wyd. Nowa Era

 • Przyroda – „Tajemnice przyrody” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do przyrody do klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Muzyka – „Lekcja muzyki” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Technika – „Jak to działa?" NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  L. Łabecki, M. Łabecka”, J. Pecyna. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M. Kęska. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Odkrywam życie z Jezusem”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej,
  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

KLASA V  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka niemieckiego)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 5. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja B)

 • Język angielski – „Steps Plus 5”. S. Wheldon, T. Falla, P. A. Davies, P. Shipton. Wyd. Oxford University Press + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z kluczem”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część I i II. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. G. Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Sektas, J. Stawarz. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz. Wyd. Nowa Era

 • Muzyka – „Lekcja muzyki”. Nowa edycja 2021 – 2023.  Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Technika – „Jak to działa?" Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.  L. Łabecki, M. Wiśniewska. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. M. Kęska. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej,
  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

 • Język niemiecki  ZAKUPIONE W POPRZEDNIM ROKU – „Mach mit! neu 1”. Materiały ćwiczeniowe dla klasy IV. H. Wachowska, M. Materniak, Wyd. PWN

KLASA VI  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii i języka niemieckiego)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 6. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. A. Łuczak, A. Murdzek. Wyd. GWO + ćwiczenia (wersja B)

 • Język angielski – „Steps Plus 6”. S. Wheldon, T. Falla, P. A. Davies, P. Shipton. Wyd. Oxford University Press + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z kluczem”. Nowa edycja 2022 – 2024. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część I i II. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2022 – 2024. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. B. Olszewska, W.Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Nowa edycja 2022 – 2024. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. M. Sektas. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa”. Nowa edycja 2022 – 2024. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński. Wyd. Nowa Era

 • Muzyka – „Lekcja muzyki”. Nowa edycja 2022 – 2024.  Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Technika – „Jak to działa?" Nowa edycja 2022 – 2024. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  L. Łabecki, M. Łabecka. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa edycja 2022 – 2024. Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. M. Kęska. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej,
  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

 • Język niemiecki  ZAKUPIONE W POPRZEDNIM ROKU – „Mach mit! neu 2”. Materiały ćwiczeniowe dla klasy V. H. Wachowska, M. Materniak, Wyd. PWN

KLASA VII  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – Język polski 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. P. Zbróg. Wyd. MAC + zeszyt ćwiczeń

 • Język angielski – „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”. Student`s Book. A. Juszko, J. Quintana, M. Jesierska-Wiejak. Wyd. Oxford University Press + materiały ćwiczeniowe

 • Język niemiecki – „Kompass Deutsch 1”. Podręcznik o języka niemieckiego dla klasy VII.  E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak. Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z kluczem” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, J. Janowicz, W. Babiański, E. Szmytkiewicz, E. Wej. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Historia – „Wczoraj i dziś” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Jefimow. Wyd. Nowa Era

 • Chemia – „Chemia Nowej Ery ” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M.  Litwin. Wyd.  Nowa Era

 • Geografia – „Planeta Nowa” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. T. Rachwał, M. Szubert. Wyd.  Nowa Era

 • Fizyka – „To jest fizyka” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Braun, W. Śliwa. Wyd. Nowa Era

 • Muzyka – „Lekcja muzyki” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

 • Informatyka – „Lubię to!” NEON. Nowa edycja 2023 – 2025. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, G. Koba. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej,
  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii

KLASA VIII  (podręczniki zakupione przez szkołę z wyjątkiem religii)

 • Język polski – „Między nami”. Język polski 8. Podręcznik.  A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska,
  K. Krzemieniewska-Kleban. Wyd. GWO

 • Język angielski – „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”. Student`s Book. A. Juszko, J. Quintana, M. Jesierska-Wiejak. Wyd. Oxford University Press + materiały ćwiczeniowe

 • Język niemiecki – „Kompass Team 2. Wydanie zmienione”. Podręcznik o języka niemieckiego dla klas VII-VIII.  E. Reymont, A. Sigiba, M. Jezierska-Wiejak. Wyd. PWN + materiały ćwiczeniowe

 • Matematyka – „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik. Praca zbiorowa pod. red.  M. Dobrowolskiej. Wyd. GWO

 • Historia – „Wczoraj i dziś”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. R. Śniegocki, A. Zielińska. Wyd. Nowa Era

 • Wiedza o społeczeństwie – „Dziś i jutro”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski. Wyd. Nowa Era

 • Biologia – „Puls życia”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas. Wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 • Chemia – „Chemia Nowej Ery ”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M.  Litwin. Wyd.  Nowa Era + ćwiczenia

 • Geografia – „Planeta Nowa ”. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. T. Rachwał,
  T. Szczypiński. Wyd.  Nowa Era

 • Fizyka – „To jest fizyka”. Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. M. Braun, W. Śliwa. Wyd. Nowa Era

 • Edukacja dla bezpieczeństwa – „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Podręcznik. B. Brajtkopf, D. Czyżow. Wyd. WSiP

 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa edycja 2021 – 2023. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, G. Koba. Wyd. Nowa Era

 • Religia – „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. Jedność + ćwiczenia do religii


Nasza szkoła