Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Archiwum

Tydzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie.

 

Plan obchodów tutaj

 

 


Uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru

Dnia 7 czerwca 2013 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Wojska Polskiego Gimnazjum oraz wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Józefa Rubachy – Burmistrza Szprotawy. Nadanie szkole imienia i wręczenie sztandaru to historyczny moment, wielkie święto szkoły, w którym brała udział cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice, emerytowani pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Niezwykle uroczysty charakter imprezy wynikał również z obecności Kompanii Honorowej z 11 Batalionu Dowodzenia im. generała broni Zygmunta Sadowskiego w Żaganiu pod dowództwem kapitana Bartosza Wirskiego i pocztu wojskowego oraz pocztów sztandarowych ze szkół z gminy Szprotawa. Pierwsza część uroczystości odbyła się na placu apelowym. Dyrektor Zespołu Szkół, Alicja Wojtowicz, serdecznie powitała zaproszonych gości, po czym krótko uzasadniła wybór Wojska Polskiego na patrona Gimnazjum. Z jej ust padły słowa: "System wartości, tradycje związane z Wojskiem Polskim mają wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i umacniania pozytywnych cech charakteru, dlatego też społeczność naszej szkoły wybrała Wojsko Polskie na patrona Gimnazjum. Imię to nosi również szkoła podstawowa od 1987 roku – wchodząca w skład Zespołu Szkół”. Zebrani mieli również okazję wysłuchać informacji dotyczących historii szkoły od początku jej powstania po czasy współczesne. Akt nadania imienia Gimnazjum odczytał Andrzej Skawiński – przewodniczący Rady Miejskiej. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali Józef Rubacha – Burmistrz Szprotawy i Andrzej Skawiński. Gwoździe do sztandaru przybili przedstawiciele fundatorów:

 • Józef Rubacha – Burmistrz Miasta

 • Pułkownik Dariusz Lesiuk – dowódca 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu

 • Alicja Wojtowicz – dyrektor szkoły

 • Edyta Krupa – przedstawiciel rodziców

 • Andrzej Skawiński

 • Bartłomiej Grono

 • Krzysztof Buchowski

Podczas uroczystości rodzice przekazali sztandar na ręce dyrektor szkoły, a dyrektor przekazała sztandar uczniom. Ci zaś obiecali, że będą opiekować się sztandarem, strzec go i godnie reprezentować szkołę. Podniosłym i wzruszającym momentem było poświęcenie sztandaru przez księdza Leona Andrysa – proboszcza parafii p.w. Św. Andrzeja w Szprotawie. Po poświęceniu odbyła się prezentacja sztandaru, po której przedstawiciele poszczególnych klas złożyli ślubowanie. W kolejnej części programu zebrani wysłuchali wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości m. in.:

 • Józefa Rubachy – Burmistrza Szprotawy

 • Teresy Przychodzeń – przedstawiciela Lubuskiego Kuratora Oświaty – kierownika zamiejscowego zespołu wizytatorów w Żarach

 • Andrzeja Skawińskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie

 • Jana Szewczyka – przedstawiciela Rady Rodziców

 • Pułkownika Dariusza Lesiuka – dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia

 • Ewy Gancarz – przewodniczącej Rady Powiatu Żagańskiego

 • Zbigniewa Telera – członka Zarządu Powiatu Żagańskiego

 • Wiesława Serafin – prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego

 • Teresy Zimy – dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury

Odczytano również listy od osób, które nie mogły swoją obecnością zaszczycić uroczystości: Czesława Mroczka – Sekretarza Stanu Ministra Obrony Narodowej oraz Bogny Ferenstein – Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej, zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Montaż słowno – muzyczny zawierał historię szkoły, wybór patrona szkoły, dorobek szkoły. Wszystko było przeplatane utworami muzycznymi oraz tańcami. W części artystycznej gościnnie wystąpiły dzieci z filii Przedszkola nr 2, za co im i ich opiekunom bardzo dziękujemy. Na zakończenie dyrektor szkoły, Alicja Wojtowicz podziękowała tym, którzy wzięli udział w uroczystości, sponsorom i ofiarodawcom oraz nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom obsługi za zaangażowanie i pomoc w jej przygotowaniu. Powiedziała, że dzisiejsza uroczystość jest przykładem wspólnego wysiłku wielu ludzi. Kończąc uroczystość zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły oraz obejrzenia sprzętu wojskowego, wystawionego przez żołnierzy z 11 Batalionu Dowodzenia - Jednostki Wojsk Łączności i Informacji.

Galeria zdjęć

więcej zdjęć


Projekt "Spełniajmy marzenia"

Celem projektu pt. "Spełniajmy marzenia" jest wdrożenie działań, które pomogą uczniom naszej szkoły zrealizować marzenia (dla wielu nieosiągalnych). Pomogą rozwijać zainteresowania, zwiększać zasób wiedzy, zbierać doświadczenia na przyszłość, zapewnić sobie właściwy start w życie.

JAK REALIZOWALIŚMY PROJEKT„SPEŁNIAJMY MARZENIA”
W ZESPOLE SZKÓŁ W SZPROTAWIE

W okresie od 01.09.2007 r. do 15.12.2007 r. realizowany był projekt "Spełniajmy marzenia". Koordynatorem projektu była pani Alicja Węgrzyn. Zajęcia pomogły rozwinąć zainteresowania, zwiększyć zasób wiedzy, zebrać doświadczenia na przyszłość i zapewnić właściwy start w życie. Szkoła pozyskała środki w wysokości 19726 zł z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. reprezentowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, działającego w imieniu Wojewody Lubuskiego oraz wniosła udział własny w wysokości 8454 zł (z tego 4923 zł to wolontariat nauczycieli) i przeznaczyła je na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Wielu uczniów naszej szkoły pochodzi z rodzin biednych, patologicznych, w których rodzice nie zwracają uwagi na właściwy rozwój dzieci. Młodzież ma również wypaczone wzorce osobowe i jest pozostawiona sama sobie. Wielu uczniów ma swoje pasje, zainteresowania, których dotąd nie mogło właściwie rozwijać. Dla wielu z nich szansą na zdobycie nowych umiejętności, wiadomości były właśnie zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „SPEŁNIAJMY MARZENIA” z różnych dziedzin.
Odbywały się więc zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkolnej sali gimnastycznej dla dziewcząt i chłopców prowadzone przez Antoniego Samca i Bogumiłę Marcinkiewicz.
W ramach koła „EDUKACJA EUROPEJSKA”, prowadzonych przez Katarzyne Makuch uczniowie poszerzyli swą wiedzę na temat Unii Europejskiej, poznając kulturę, tradycje i obyczaje państw członkowskich. Nauczyli się również, że wkład Polski w dziedzictwo kulturowe UE jest ogromny - stało się to dzięki wycieczkom min. do Zielonej Góry, Wrocławia.
W czasie zajęć warsztatowych „KADR”, które prowadził Piotr Basałyga, uczniowie nabyli nowe umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informacyjno – komunikacyjnymi, poznając nowoczesne metody tworzenia prezentacji multimedialnych oraz krótkich filmów.
W ramach warsztatów „CUDZE CHWALICIE…” młodzież wraz z Krystyną Weber uczestniczyła w wycieczkach do Biskupina, Karpacza, Kliczkowa, poznając swój kraj, historię i tradycje oraz miejsca szczególnie ważne dla Polski i Polaków.
Uczestnicząc w warsztatach ”CHODZI MI O TO…” młodzież zwiększyła swe umiejętności w sprawnym posługiwaniu się językiem ojczystym oraz poznała różne środki przekazu, wyrazu: literaturę, malarstwo, film i teatr. Nauczyciel realizujący warsztaty - Beata Marciniak zrezygnował z wynagrodzenia swojego i opiekunów wyjazdów edukacyjnych na rzecz zakupu biletów wstępu do teatru i kina. Młodzież mogła więc uczestniczyć w wycieczkach do Wrocławia i Zielonej Góry.
Warsztaty prowadzone przez Sylwię Korecką „ZIELONA SZKOŁA W REZERWACIE ANNABRZESKIE WĄWOZY” pokazały uczniom jeden z piękniejszych zakątków Polski – Rezerwat Annabrzeskie Wąwozy. Zajęcia przybliżyły uczniom obcowanie z przyrodą i nauczyły zasad prawidłowego zachowania się na terenach objętych ochroną. Uczniowie spotkali na swej drodze prawdziwą przygodę połączoną ze zdobywaniem wiedzy przyrodniczej niezbędnej w dalszym procesie edukacyjnym oraz rozbudzili swoje zainteresowania topografią terenu.
Zajęcia artystyczne: malarsko - rzeźbiarskie pod kierunkiem Janiny Hasiuk cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć dzieci nauczyły się operować różnymi technikami malarskimi oraz rzeźbić dłutkami w różnych materiałach plastycznych. Młodzież nauczyła się wzajemnego szacunku i pracy w zespole, przestrzegania ustalonych norm zachowania w stosunku do siebie, grupy i prowadzącego zajęcia. Przede wszystkim dzieci nauczyły się jak mądrze i aktywnie spędzać czas wolny. Teraz chcą jeszcze więcej!!! Czas więc na kolejne projekty, które wyzwolą w naszych uczniach pozytywną energię i inwencję do pracy twórczej.
Prace uczniów powstałe w ramach projektu umieszczone zostały na wystawie w Szprotawskim Domu Kultury, którą można było oglądać do 23 stycznia 2008 r.

Galeria zdjęć

Wycieczka do Biskupina

     
Warsztaty w Rezerwacie Annabrzeskie wąwozy
     
     
Wycieczka do Karpacza
 

 


Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie

Na jubileusz szprotawskiej "dwójki" przyjechali absolwenci, nauczyciele i pracownicy z różnych zakątków kraju. Były wspomnienia i wspólna zabawa. Obchody rozpoczęły się w piątek 15 czerwca Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie - Iławie, celebrowaną przez księdza L. Andrysa i absolwenta szkoły Ojca Redemptorystę Ł. Wójcika. Jej uczestnicy przy dźwiękach orkiestry wojskowej przeszli do szkoły, gdzie na boisku odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy z zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej 4071 z Żagania. Część oficjalna odbyła się w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej. Były przemówienia, życzenia i występy artystyczne w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjalistów, przedszkolaków, absolwentek szkoły oraz zespołu "Trelinki" pod kierunkiem Pana W. Czernisza. Dawną szkołę można było obejrzeć na archiwalnych zdjęciach a obecna (zmienioną nie do poznania) podziwiać z bliska.


Z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie zaplanowano i przeprowadzono następujące konkursy:

 • plastyczny "Moja szkoła w przyszłości’"

 • prezentacje multimedialne "Dzieje naszej szkoły w obiektywie historii’"

 • na logo szkoły

 • literacki - "Taka jest, a taką chciałbym, aby była"

 • na wiersz o szkole

 • na slogan reklamowe szkoły

 • na piosenkę o szkole

 • na zdjęcie szkoły

 • na najbardziej wysportowaną klasę w szkole

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpiło dnia 01.06.2007 r. Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody, a najlepsze prace umieszczone na wystawie okolicznościowej.

Galeria zdjęć

     
     
     

więcej zdjęć


Nowy sprzęt komputerowy

22 czerwca 2007 r. nasza szkoła otrzymała nowa pracownię komputerową, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego, w skład której wchodzi:

 • 10 kompletnych stanowisk komputerowych dla uczniów (system Windows XP, pakiet MS Office)

 • serwer oparty na SBS

 • komputer przenośny

 • projektor multimedialny

 • drukarka laserowa

 • skaner

Od stycznia 2008 r. w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało ono w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wdrożonego przez MEN. Otrzymaliśmy:

 • 4 stanowiska komputerowe dla czytelników

 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner)

 • oprogramowanie multimedialne (Encyklopedię PWN, Wielki Multimedialny atlas świata PWN, Słownik języka polskiego)


Dzięki Multimedialnemu Centrum Informacji został stworzony szybki i sprawny wielofunkcyjny system informacyjny dla wszystkich użytkowników biblioteki oraz nowoczesny warsztat pracy dla nauczycieli i uczniów.

     
     

Nasza szkoła