Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Historia szkoły

Szkoła Podstawowej nr 2 w Szprotawie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1947 r. jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Początkowo mieściła się w budynku SP przy ul. Niepodległości, a funkcję dyrektora objął Aleksander Czajkowski. Naukę rozpoczęło wówczas 231 uczniów w 8 oddziałach i 8 izbach lekcyjnych. Pierwsza kadra nauczycielska liczyła 8 osób. Szkoła w latach 1947 - 1950 pełniła rolę szkoły zbiorczej, do której dojeżdżali uczniowie z Bobrzan, Kartowic, Borowiny, Dziećmiarowic, Śliwnika, Siecieborzyc, Henrykowa i Dzikowic. Z uwagi na stan sanitarny budynku SP nr 2 przeniesiono z rokiem szkolnym 1950/51 na ulicę Sobieskiego 58, Zajęto wówczas opuszczony przez jednostkę radziecką i wyremontowany budynek, działając pod szyldem Szkoły TPD. Stanowisko dyrektora objął Leon Natali. Placówka liczyła 239 uczniów, a grono pedagogiczne stanowiło 7 nauczycieli. Pracowano w trudnych warunkach: liczne klasy, braki w sprzęcie i pomocach dydaktycznych. Wielu uczniów było przerośniętych. Ogromną pomoc w sferze dydaktyczoo - wychowawczej szkoła otrzymała od Organizacji Harcerskiej oraz Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczego.
W ciągu kolejnych lat istnienia placówki odpowiedzialną funkcję organizatora życia szkoły pełnili jako dyrektorzy: Maria Hammowa (1951 - 1955), Antoni Rachowski (1955 - 1958), Kazimierz Makuch (1958 - 1972), Helena Mikołajczyk (1972 - 1974), Bolesław Śnieg (1974 - 2001).Dopiero w latach sześćdziesiątych nastąpiła w szkole poprawa warunków materialnych i zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne. 11 kwietnia 1978 r. nadano Szkole Podstawowej nr 2 imię Wojska Polskiego i otwarto salę gimnastyczną. Ten uroczysty dzień na trwale został zapisany w pamięci 22 nauczycieli, 362 uczniów i wielu rodziców - świadków historycznego wydarzenia.
1 września 1999 r. rozpoczął działalność Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2. Na stanowisku dyrektora pozostał nadal Bolesław Śnieg. Po dwóch latach funkcjonowania Zespołu Szkół rozwiązano i powstały dwie odrębne placówki w dwóch oddzielnych budynkach. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 mianowano Danutę Ronij, a Gimnazjum nr 2 - Alicję Wojtowicz.
1 września 2003 r. obydwie szkoły ponownie połączono w Zespół Szkół, którego dyrektorem została Alicja Wojtowicz. W ostatnich latach poprawił się wizerunek Szkoły, klas, sali gimnastycznej i otoczenia. Szkoła jest systematycznie wyposażana w pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny, księgozbiór biblioteczny, prowadzone są prace remontowe. W 2005 roku wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, które otwarto uroczyście 16.11.2005 r. Placówka zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli. Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, nowoczesnej biblioteki, której otwarcie nastąpiło 7 listopada 2006 r., świetlicy z dożywianiem, gabinetem pielęgniarki i stomatologa oraz psychologa i pedagoga. Szkoła promuje zdrowy i bezpieczny tryb życia, pomaga uczniom w pełnym rozwoju talentów. Jest ośrodkiem życia kulturowego i sportowego, otwarta dla środowiska lokalnego.
1 września 2017 r. Zespół Szkół, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 58 w Szprotawie. Dyrektorem szkoły pozostała nadal Alicja Wojtowicz. 1 września 2018 r. dowodzenie szkołą objęła Danuta Ronij.

1 września 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie, została włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie. Siedziba SP2 w Szprotawie pozostaje bez zmian, przy ulicy Sobieskiego 58 w Szprotawie. Dyrektorem szkoły zostaje Bartosz Klimkowski, obecny dyrektor ZSO w Szprotawie.


Nasza szkoła