Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Rekrutacja uczniów do klasy I

 

Ustalony został harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie na podstawie Zarządzenia nr 0050/6/2021 Burmistrza Szprotawy z dnia 15 stycznia:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.02.2021r. -  05.03.2021r. Termin uzupełniający 19.04.2021r. - 07.05.2021r.

  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019r poz.1148 z późn. zm.) 08.03.2021r. - 19.03.2021r. Termin uzupełniający 10.05.2021r. -  21.05.2021r.

  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych poprzez opublikowanie ich w widocznym miejscu w siedzibie placówki  do 26.03.2021r. Termin uzupełniający do 04.06.2021r.

  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 29.03.2021r. - 09.04.2021r. Termin uzupełniający 07.06.2021r. - 11.06.2021r.

  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez opublikowanie ich w widocznym miejscu w siedzibie placówki do 16.04.2021r. Termin uzupełniający do18.06.2021r.

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin rekrutacji

  2. Zarządzenie Burmistrza Szprotawy

  3. Zgłoszenie (z obwodu szkoły) - załącznik nr 1

  4. Wniosek (spoza obwodu szkoły) - załącznik nr 2

  5. Oświadczenie rodzica, że dziecko będzie uczęszczało do SP nr 2 w Szprotawie

 

                   

Informacje na temat wyprawki dla ucznia klasy I

Szczegóły tutaj

               

                                                 


Nasza szkoła