Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Rekrutacja uczniów do klasy I

Szanowni Rodzice

Ruszyły zapisy i rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do szkół i przedszkoli.

Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie na podstawie Zarządzenia nr 0050/1/2023 Burmistrza Szprotawy z dnia 4 stycznia 2023 r.:

  1. Złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 06.02.2023r. -  03.03.2023r. Termin uzupełniający 17.04.2023r. - 05.05.2023r.

  2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną, w tym weryfikacja oświadczeń złożonych przez rodziców 06.03.2023r. - 17.03.2023r. Termin uzupełniający 08.05.2023r. -  19.05.2023r.

  3. Podanie przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 24.03.2023r. Termin uzupełniający do 02.06.2023r.

  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27.03.2023r. - 07.04.2023r. Termin uzupełniający 05.06.2023r. - 09.06.2023r.

  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 14.04.2023r. Termin uzupełniający do16.06.2023r.

Pliki do pobrania

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY w sprawie zasad i kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SZPROTAWY w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

W razie problemów czy pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego ze szkołą 68 376 59 07 lub 669 707 983

 

                   

Informacje na temat wyprawki dla ucznia klasy I

Szczegóły tutaj

               

                                                 


Nasza szkoła