Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Biblioteka szkolna

Biblioteka od 7 grudnia 2006 r. mieści się na trzecim piętrze głównego budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu przedzielonym szklanymi drzwiami. Znajduje się w nim wypożyczalnia i wszystkie zbiory biblioteki oraz czytelnia i wydzielone miejsce do korzystania z komputerów z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach pracy szkoły. Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz udostępnia swe zbiory absolwentom i rodzicom uczniów. Obok głównej funkcji – gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów i wszechstronnej informacji – biblioteka organizuje konkursy i wystawy tematyczne książek. Biblioteka jest skomputeryzowana (2 stanowiska komputerowe), posiada dostęp do Internetu (łącze stałe) – stanowi centrum multimedialne naszej szkoły. Staramy się, aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, studentów – absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w kąciku czytelniczym. W bibliotece pracuje jedna osoba – mgr Agnieszka Śliwińska – nauczyciel bibliotekarz.

 Regulamin korzystania z komputerów:

  1. Zamiar skorzystania z komputera zgłaszamy nauczycielowi – bibliotekarzowi.

  2. W przypadku dużego zainteresowania stanowiskami komputerowymi czas korzystania z komputera jest ograniczony.

  3. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z własnych dyskietek lub płyt kompaktowych.

  4. Przy jednym komputerze mogą znajdować się tylko dwie osoby.

  5. Pracując przy komputerze zachowujemy ciszę i kulturę osobistą.

  6. Zabrania się korzystania ze stron internetowych zawierających nieprzyzwoite treści.

  7. Rozmówki wirtualne nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych.

  8. Podczas korzystania z komputera obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

  9. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara zakazu korzystania z komputerów na okres do jednego miesiąca.


Nasza szkoła