Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Informacje o szkole

 

INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2003 r. – z dniem 1.09.2003 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie i Gimnazjum nr 2 w Szprotawie zostały połączone. Powstał Zespół Szkół, który mieści się przy ulicy Sobieskiego 58 w Szprotawie. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 8.15 do 15.20.

 

 

STRUKTURA SZKOŁY

Zespół Szkół w Szprotawie mieści się w trzech budynkach. Baza szkoły przedstawia się następująco:

 1. Klasopracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne:

 • nauczania zintegrowanego

 • polonistyczna

 • matematyczna

 • fizyczna

 • biologiczno-chemiczna

 • informatyczna z dostępem do Internetu

 • geograficzna

 • historyczna

 • sztuki

 1. Biblioteka i czytelnia z bogatym księgozbiorem.

 2. Świetlica z dożywianiem.

 3. Baza sportowo-rekreacyjna:

 • sala gimnastyczna 30 x 18 m

 • szatnie

 • siłownia

 • boisko trawiaste 60 x 20 m

 • skocznia do skoku w dal

 • boisko do gier zespołowych z nawierzchnią tartanową

 1. Inne:

 • gabinet higienistki szkolnej

 • sklepik

SZKOŁA W LICZBACH

W Zespole Szkól w Szprotawie w bieżącym roku szkolnym uczy się 245 uczniów, w tym:

 • w szkole podstawowej: 173,

 • w gimnazjum: 49.

Zespół Szkół liczy 12 oddziałów:

 • szkoła podstawowa: 10 oddziałów,

 • gimnazjum: 2 oddziałów.

Do Zespołu Szkół w Szprotawie uczęszczają także uczniowie dojeżdżający z obwodów: Siecieborzyce, Leszno Górne, Witków,  Janowiec oraz Chichy.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godziny 7.30 do godziny 15.30. Przed południem ze świetlicy korzystają najczęściej dzieci ze szkoły podstawowej, które przychodzą wcześniej, aby odrobić lekcje, porozmawiać lub zagrać w gry planszowe. Po lekcjach w świetlicy czekają uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusami.

Stołówka szkolna

Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie, których obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz grupa uczniów, która płaci za obiady. Stawka dzienna wynosi ok. 4 zł. Dzieci mogą zjeść codziennie gorącą zupę oraz drugie danie.

Priorytety szkoły

Priorytety wychowawcze

 • zapobieganie agresji fizycznej i słownej

 • rozwijanie umiejętności społecznych

 • przeciwdziałanie wagarowaniu uczniów

Priorytety działań profilaktycznych

 • przeciwdziałanie i eliminowanie zachowań agresywnych

 • promowanie zdrowego stylu życia

 • zapobieganie uzależnieniom, głównie nikotynizmowi

Hymn szkolny

Zostań zawsze w mej pamięci
taka dobra, mądra, jasna
pełna gwaru i piosenki
kolorowa, ciepła, własna

Herbem imię twoje wplotę
w serca mego tarczę
by na szare dni i złote
  było zawsze mi oparciem.

  Aby kochać mi pomogło
w każdej chwili trudnej,
jednakowo maj pogodny
jak i chmurne życia grudnie.

Kiedy czas się już odmierzy
skończy bieg ostatnia klasa
niech nas żegna jak żołnierzy
wódz najmilszy, szkoła nasza

Herbem imię ...


Nasza szkoła