Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

 L.p

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

Adamczak Krzysztof

SKS

 

14.30 – 16.00

Wg potrzeb 17.30 – 19.00

16.00 – 17.13

 

2.

Basałyga Piotr

Koło informatyczne SP/GIM

 

14.35 – 15.20

 

 

 

3.

Buchowska Julia

Chór

 

14.35 – 15.20

 

 

 

SKS – Badminton

16.00 – 17.30

 

14.30 – 16.00

 

 

4.

Czapla Ewa

Zajęcia rozwijające

12.45 – 13.30

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

12.45 – 13.30

 

 

5.

Dąbrowska – Gut Ewa

Wolontariat

 

 

 

 

Wg potrzeb

6.

Denkiewicz Małgorzata

Wolontariat

 

 

 

 

Wg potrzeb

7.

Józefowska Halina

Gry i zabawy matematyczne

12.45 – 13.30

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

12.45 – 13.30

 

 

Zajęcia taneczne

 

 

 

15.30 – 16.15

 

8.

Kassa Barbara

Koło j. polskiego – GIM

 

 

13.40 – 14.25

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

 

13.40 – 14.25

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

14.35 – 15.20

 

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

14.35 – 15.35

 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

14.45 – 16.10

7.45 – 9.45

6.45 – 7.45

 

 

9.

Kloc Kamila

Koło j. niemieckiego

8.00 – 8.45

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

 

 

14.35 – 15.20

 

 

10.

Korecka Sylwia

Koło przyrodnicze

 

13.40 – 14.25

 

 

 

Koło geograficzne

 

14.35 – 15.20

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

 

 

14.35 – 15.20

 

 

11.

Lewandowska Bogumiła

SKS – unihokej

 

 

 

16.30 – 18.00

 

Zajęcia taneczne

 

 

 

18.00 – 19.00

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

 

 

15.10 – 16.10

 

12.

Marciniak Beata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

14.35 – 15.20

 

 

 

 

Koło teatralne

 

14.35 – 15.20

 

 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

 

 

12.10 – 13.10

6.45 – 7.45

13.

Nowik Anna

Koło matematyczne – ORIGAMI

14.35 – 15.20

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

14.35 – 15.20

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

 

 

 

14.35 – 15.20

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

 

 

 

14.10 – 15.10

14.

Ronij Danuta

SKS – badminton

17.00 – 18.00

 

 

 

17.00 – 18.00

Zajęcia rozwijające

 

9.50 – 10.35

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

8.55 – 9.40

 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

15.05 – 16.05

15.10 – 16.10

 

 

15.

Rożek Edyta

Koło biologiczne

 

 

 

13.40 – 14.25

 

Koło chemiczne

 

 

14.35 – 15.20

 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

13.45 – 14.45

 

13.10 – 15.10

 

 

16.

Sakuta Nela

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

8.55 – 9.40

 

 

 

Koło szachowe

 

14.35 – 15.20

 

 

 

17.

Sobczyńska Izabela

Koło j. angielskiego – SP

 

 

 

14.35 – 15.20

 

Koło j. angielskiego – GIM

 

14.35 – 15.20

 

 

 

18.

Soroka Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

8.00 – 8.45

 

 

Koło szachowe (I – III SP)

 

 

12.45 – 13.30

 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

6.45 – 7.45

 

 

6.45 – 7.45

 

19.

Śliwińska Agnieszka

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

 

13.35 – 14.35

 

20.

Truchlewski Marcin

Koło j. angielskiego – SP

 

 

14.35 – 15.20

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

 

 

 

14.35 – 15.20

 

21.

Weber Krystyna

Koło historyczne SP/GIM

15.30 – 16.15

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

14.35 – 15.20

13.40 – 14.25

 

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

14.35 – 15.20

 

 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

6.45 – 7.45

 

 

7.45 – 8.45

22.

Węgrzyn Alicja

Koło dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

14.35 – 15.20

 

 

Koło matematyczne

 

 

13.40 – 14.25

 

 

23.

Wlazło Agnieszka

Koło j. polskiego

14.35 – 15.20

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

14.35 – 15.20

 

 

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

 

13.35 – 14.35

 

24.

Zabłocki Antoni

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

 

 

 

15.10 – 16.10

 


Nasza szkoła