Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

ul. Sobieskiego 58

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r. 

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie

Sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie
Informacja dodatkowa

 


Nasza szkoła