Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego jest obligatoryjny. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Uczeń gimnazjum może przystąpić do realizacji nieograniczonej liczby projektów edukacyjnych, z których informacja o temacie i realizacji jednego podlega wpisowi na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami. Projekt edukacyjny jest realizowany pod opieką nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu. Wychowawcy lub nauczyciele przedmiotu pełniący obowiązki opiekuna projektu tworzą zespół do spraw realizacji projektów edukacyjnych. Projekt edukacyjny realizują uczniowskie zespoły projektowe liczące co najmniej 2 uczniów.

 

Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

 1. Odpowiedzialności za własne postępy,

 2. podejmowanie grupowych pomysłów,

 3.  umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

 4.  rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

 5.  umiejętności stosowania teorii w praktyce,

i ma na celu:

 1. rozwój samoorganizacji i kreatywności,

 2. przygotowanie do publicznych wystąpień,

 3. naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

Propozycje tematów projektów edukacyjnych do realizacji przez klasy II w roku szkolnym 2016/2017

 1. Kamila Kloc – „Dni legendy o świętym Marcinie”

 2. Alicja Węgrzyn – „Jak oszczędzać energię elektryczną”

 3. Edyta Rożek – „Puzzle zdrowia”

 4. Krzysztof Adamczak – „Wpływ zespołowych gier sportowych na poprawę sprawności fizycznej”

 5. Sylwia Korecka – „Azjatyckie krajobrazy”

Wybór tematów do 31.10.2016 r.


Nasza szkoła