Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Bezpieczny powrót do szkoły

 

Powrót klas I - III do nauki stacjonarnej

 

Zgodnie z decyzją MZ, MEiN i GIS od 18 do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniów, rodziców i nauczycieli obowiązują stosowane dotychczas procedury (maseczki, dezynfekcja, odległość). Zajęcia lekcyjne dla klasy I będą odbywały się w sali nr 4, uczniowie tej klasy wchodzą do szkoły wejściem bocznym przy sali gimnastycznej i korzystają z toalet przy sali gimnastycznej. Uczniowie klasy II przebywają podczas lekcji w sali nr 13 i tam korzystają z toalet. Natomiast uczniowie klasy III wchodzą do szkoły wejściem głównym, mają lekcje w sali nr 6 i korzystają z toalet na poziomie zero (piwnica). Podczas przerw uczniowie przebywają pod opieką wychowawcy/nauczyciela przedmiotu i pozostają na swoim piętrze przy sali lekcyjnej i nie kontaktują się z uczniami z innego oddziału. Przerwy i wyjścia uczniów na dwór oraz plac zabaw regulują wychowawcy.

Dodatkowe zajęcia (logopedyczne, wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne) również odbywają się stacjonarnie i zgodnie z obowiązującym planem tych zajęć.

Świetlica szkolna będzie czynna bez zmian w godzinach od 6. 50 do 7.50 i od 10.30 do 15.45. W świetlicy przebywają tylko i wyłącznie uczniowie, których rodzice pracują w tych godzinach i nie mogą z tego powodu zapewnić dzieciom opieki w domu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami klas przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

Prosimy również rodziców/opiekunów o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, GIS i MZ w związku z powrotem uczniów do szkół, które dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-szkol--wytyczne-dla-klas-i-iii

 

 


Nasza szkoła

Menu strony
Stowarzyszenie
Wydarzenia
Licznik odwiedzin