Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

Informacje

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Witamy na stronie naszej szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

Ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa

tel./fax: (068) 376 59 07, e-mail: gim2szprotawa@tlen.pl

Biblioteka - katalog on-line w MOL NET+

Biuletyn Informacji Publicznej

"Bezpieczna szkoła" - strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcona działaniom profilaktycznym w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH w Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie

Wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy rodzinom w powiecie nowosolskim i żagańskim

 

Rozkład lekcji i przerw obowiązujący od 1 września 2021 r. w naszej szkole


ÓSMOKLASIŚCI Z "DWÓJKI" NAJLEPSI W GMINIE

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki jakie uzyskali uczniowie naszej szkoły są wyższe niż w ubiegłym roku, pomimo trudnego okresu ze względu na naukę zdalną. Średni wynik procentowy szkoły z j. polskiego, to 58% - jest taki sam jak średni wynik okręgu i wyższy od średniego wyniku województwa i średniego wyniku gminy. Język angielski nasi uczniowie napisali na 59%. Wynik ten jest wyższy od średniego wyniku powiatu i średniego wyniku gminy, a matematykę na 38%. Wynik z matematyki jest taki sam jak średni wynik powiatu, ale wyższy niż średni wynik gminy. Absolwentom szkoły życzymy dostania się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.


KANGUR 2021

Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia w konkursie matematycznym Kangur 2021. Zadania z którymi zmagają się corocznie uczniowie wymagają logicznego myślenia i wiedzy, która często wykracza ponad program. Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

 • Ocimek Bartosz – klasa II

 • Brysik Wojciech – klasa II

 • Grabowski Wojciech – klasa IV

GRATULUJEMY !

 

 


EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 22.06.2021 r. uczniowie z klasy czwartej oraz piątej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Cieszy nas fakt, że wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części:

 • I teoretycznej – sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego.

 • II praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętność jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa z uwzględnieniem prawidłowego włączania się do ruchu, skrętu w lewo, skrętu w prawo, zawracania, jazdy po „ósemce", reagowania na znaki drogowe.

Dzięki doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania komunikacyjnego, młodzież jest bardziej świadoma zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Efektem edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego są również trwałe zmiany w zachowaniu człowieka, objawiające się odpowiedzialnością za własne życie i innych uczestników ruchu drogowego, poszanowaniem prawa oraz bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych młodych uczestników ruchu drogowego.


Szanowni Pastwo

W imieniu burmistrza Mirosława Gąsika proszę o codzienne oddawanie głosów na nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Właśnie rusza kolejna edycja konkursu ”Podwórko NIVEA 2021” i mamy ogromną szansę na wygraną, tylko trzeba głosować.

Wspólne działanie ma większą moc i pozwala osiągnąć wymarzony cel. Dlatego proszę wszystkie Szprotawianki i Szprotawian, a także sympatyków naszej gminy z całej Polski i zagranicy, do których dotrze ten post, byśmy podjęli wspólny wysiłek, w którym nagrodą jest wspaniałe podwórko dla dzieci  - zachęca gorąco burmistrz Mirosław Gąsik.

Zgłosiliśmy do konkursu plac przy ulicy Kościuszki w Szprotawie, za ostatnim blokiem na osiedlu, w sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego. Od dzisiaj, tj. od 24 maja do 15 lipca 2021, za pośrednictwem strony konkursowej internauci mogą głosować na szprotawskie podwórko.

Wystarczy tylko wejść na stronę https://podworko.nivea.pl/   zarejestrować się i głosować codziennie! Każdy głos się liczy, każdego dnia internauto zdobywasz dla nas dodatkową szansę. Kiedy dwa lata temu wsparliśmy tę akcję w Żaganiu, udało się wygrać plac niewielką różnicą głosów – dodaje burmistrz.

Więcej informacji na stronie:

https://szprotawa.pl/PL/3016/4313/Zaglosuj_-_razem_wygramy_Podworko_NIVEA_dla_Szprotawy/k/

 


Językowa oferta edukacyjna dla przyszłych pierwszoklasistów

Dzięki przychylności Organu Prowadzącego, czyli Pana Burmistrza Mirosława Gąsika i Pani Wiceburmistrz Doroty Grzeszczak Państwa dzieci będą realizować 3 godziny języka niemieckiego w klasie I, a w klasie VII będą uczniami oddziału dwujęzycznego  z geografią i historią prowadzoną z elementami języka niemieckiego. Zajęcia językowe będą realizowane poprzez różnorodne formy gier i zabaw ruchowych, interaktywnych oraz bogate  formy ćwiczeń leksykalnych.

Ponadto, w klasie I pojawi się język angielski jako kontynuacja po edukacji przedszkolnej, muzyczne zabawy (śpiew, taniec, rytmika) oraz programowanie i robotyka...

 

Językowa oferta edukacyjna dla przyszłych czwartoklasistów

Planujemy stworzyć w naszej placówce oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę, zapewniamy współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami edukacyjnymi z Niemiec, wymianę polsko-niemiecką, realizację dwujęzycznych  projektów edukacyjnych, bezpośredni kontakt z rodzimymi użytkownikami języka, warsztaty językowe, ogniska, spływy kajakowe...


Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej:

 1. Od 4 maja 2021r. uczniowie kl. I – III uczą się w trybie stacjonarnym w szkole.

 2. Od 17 maja 2021r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę w trybie hybrydowym.

 3. Od 31 maja 2021r. uczniowie wszystkich klas I – VIII przechodzą na naukę stacjonarną w szkole.
  W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego informuje (jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie):

 • W dniach 17 - 18 maja w systemie stacjonarnym (w szkole) nauczane będą klasy: IV (s.8), V (s.11), VIII (s.14). Pozostałe klasy uczyć się będą zdalnie.

 • W dniach 19 - 20 maja w systemie stacjonarnym (w szkole) nauczane będą klasy: VI ab (s.8 i s. 11), VIII (s.14.) Pozostałe klasy uczyć się będą zdalnie.

 • W dniach 21 - 24 maja w systemie stacjonarnym (w szkole) nauczane będą klasy: VII a (s.8), VII b (s.12), VIII (s.14). Pozostałe klasy uczyć się będą zdalnie.

 • W dniach 25 - 27 maja 2021 r., w związku z egzaminem ósmoklasisty, zajęcia dla klas I – VII nie odbędą się, są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 • Dzień 28 maja 2021r. (piątek po egzaminie ósmoklasisty) będzie dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 • W dniach 25 – 28 maja 2021 r. świetlica szkolna będzie pełnić dyżur dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu w godz. 6.50 – 13.15.

 • Podczas pobytu w szkole uczniów obowiązuje stosowanie się do reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczki).

Danuta Ronij - dyrektor


Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN oraz wytycznymi MZ i GIS od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. wszyscy uczniowie klas I - VIII realizują obowiązek szkolny w formie nauki zdalnej (lekcji online). Wychodząc naprzeciw potrzebom aktywności fizycznej w nauce zdalnej z inicjatywy nauczycielki wychowania fizycznego p. Bogumiły Lewandowskiej proponujemy zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych dla wszystkich uczniów. Będą to zajęcia ruchowe kilkuminutowe prowadzone online dla chętnych uczniów na platformie Teams w godzinach od 10.45 do 10. 50 zgodnie z harmonogramem:

 • w poniedziałek klasy I - III

 • we wtorek klasy IV - V

 • w środę klasa VI ab

 • w czwartek klasy VII a b

 • w piątek klasa VIII.

Od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. wszystkie lekcje w klasach I-VIII odbywają się online, według planu zajęć danej klasy, przez Teams.

 • Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia korekcyno-kompensacyjne Biofeedbck mogą odbywać się, za zgodą rodziców, stacjonarnie.

 • Nie ulega zmianie tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania.

 • Kontakt rodziców i uczniów z nauczycielami odbywa się drogą zdalną: przez e-dziennik lub inne sposoby ustalone przez nauczyciela, np. telefon, Messenger, Teams -na bieżąco.

 • Uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby nauczycielowi, w ustalonym z nauczycielem terminie, po lekcjach.

 • Konsultacje z pedagogiem i psychologiem odbywają się stacjonarnie i zdalnie przez Teams oraz przez e-dziennik i telefony.

 • Wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz wspomagają uczniów i nauczycieli w nauce i pracy zdalnej.

 • Konsultacje dla klas VIII odbywają się stacjonarnie, za zgodą rodziców lub w ustalony z klasą sposób.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się ze szkolą przez e-dziennik lub telefonicznie.

Dyrektor szkoły – Danuta Ronij


 

W trosce o dobro wszystkich mieszkańców Gminy Burmistrz Szprotawy zaprasza na bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa w czasie epidemii koronawirusa.

Ostatnie kilka miesięcy jest dla wszystkich Polaków bardzo trudnym okresem. Skutki światowej pandemii odczuwają różne grupy wiekowe zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Izolacja społeczna, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, różne zakazy i obostrzenia spowodowały, że społeczeństwo dotychczas w miarę przewidywalne, znacząco się zmienia. Wiele osób doświadcza negatywnych emocji strachu przed zachorowaniem, niepewności związanej z nadejściem kolejnej fali epidemii, niepokoju o przyszłość co skutkuje obniżeniem nastroju, a w efekcie może doprowadzić do powstania depresji.

Osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, źle znoszą ograniczenia lub odosobnienie, zapraszam do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów zgodnie z poniższym harmonogramem dyżurów:

 1. dzieci i młodzież- mgr Karolina Dziadkiewicz - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny

 • 16.03.2021 r. (wtorek) w godz. 13.00-1700

 • 30.03.2021 r. (wtorek) w godz. 13.00-1700

Dyżury pełnione będą w Szprotawie przy ul. Plac Kościelny 2, pok. nr (budynek Klasztoru Magdalenek).
Harmonogram kolejnych dyżurów psychologa zostanie podany w późniejszym terminie.

 1. osoby dorosłe - lekarz psychiatra Jerzy Szewczuk

 • wtorki w pierwszym ii trzecim tygodniu miesiąca począwszy od 09.03.2021 r. (wtorek) w godz. 13.00-14.00

Dyżury pełnione będą w formie telewizyt pod nr tel. 608 447 178

Ponadto w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy na potrzeby placówek oświatowych dokonano zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych pt. „depresjA?”

 

 

PRZEKAŻ 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA!

 

Zobacz więcej

 

 

Ustalony został harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie na podstawie Zarządzenia nr 0050/6/2021 Burmistrza Szprotawy z dnia 15 stycznia...

 

Zgodnie z decyzją MZ, MEiN i GIS od 18 do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniów, rodziców i nauczycieli obowiązują stosowane dotychczas procedury (maseczki, dezynfekcja, odległość)...

 

 

W związku z koniecznością kontynuowania zdalnego nauczania, spowodowanego zamknięciem szkół, począwszy od 26 października 2020 r. informacje na temat przebiegu lekcji w poszczególnych klasach w formie zagadnień lub lekcji online na platformie Office 365 (aplikacja Teams) będziemy publikować na naszej stronie internetowej w zakładce nauka zdalna.

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat wyprawki dla ucznia klasy I

Szczegóły tutaj

 

 

 

Bezpieczny powrót do szkoły

Prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z tymi cennymi wskazówkami:

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Szczegóły tutaj

 

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2017 roku zmienia się sposób wystawiania faktur. Szczegóły tutaj

 

 

Zagłosuj na "dwójkę" w konkursie na najlepszego szkolnego bloga!

Kliknij w poniższy link

 

 

Informacje na temat wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gminy Szprotawa

 

Sprawozdanie z realizacji projektu Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

"Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo"

w roku szkolnym 2019/2020

Szczegóły w załączniku

Aktualności

SUKCES DWÓJKI W SKO

Podczas wakacji rozstrzygnięto Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli. Miło nam ogłosić, że zdobyliśmy nagrodę II stopnia w Regionalnym Etapie Konkursu SKO w edycji 2019/2020. Cieszymy się z naszego sukcesu i dziękujemy za docenienie naszych działań. Gratulujemy pozostałym laureatom tego konkursu...

Dodano: 10.09.2020 r. Liczba zdjęć: 1

 


Nasza szkoła

Menu strony
Stowarzyszenie
Wydarzenia
Licznik odwiedzin